Vítejte na stránkách

Spolku Klub seniorů v Doudlebách n. O.

od 6.9. 2022 byly opět zahájeny pravidelné schůzky v klubu od 13 hodin.

Přijďte si popovídat, zahrát si hry atd.

Pozvánky na akce: 

zveme všechny členy SKS na   VALNOU HROMADU SKS - 30. března 2023 - účast všech členů nutná !

23. 4 - 30. 4. 2023 - týdenní zájezd s výlety - Lázně Bardějov, (dr. Vojtěch) přihlášky p. Florianová

3. 5. 2023 - turnaj fotbalgolfu, Nebeská Rybná, 

6. 5. - 13. 5. týdenní zájezd s výlety - Janské Lázně (dr. Vojtěch) přihlášky p. Florianová

24. 5 - 26. 5 - Banská Bystrica - vystoupení Floriteamu

11. 6 - 17. 6  2023 - týdenní zájezd s výlety - Brusno (dr. Vojtěch), přilhlášky p. FlorianováVíce se o nás a proběhlých akcích dozvíte v dalších rubrikách: 

NAŠE PROBĚHLÉ AKCE   -  kde je seznam všech námi pořádaných akcí,  2018 - 2021

SEJDEME SE U SVITAV    - fotogalerie z této akce roku 2021 

 FOTOGALERIE     -  od roku 2018 jsou zde fotky ze všech našich akcí 

VIDEA Z NAŠICH AKCÍ     - kde jsou videa z našich akcí a zájezdů

KONTAKT    


HISTORIE

26. leden 1983

Klub důchodců v Doudlebách nad Orlicí byl založen 26. ledna 1983 jako samospráva při OÚ, a to především z iniciativy několika nadšenců a ve spolupráci s tehdejším OÚ, který poskytl pro Klub místnost s hygienickým příslušenstvím v nově postaveném objektu (vedle MNV) v 1. poschodí.

V první zakládající samosprávě byly tehdy členky: předsedkyní paní Milada Myšáková, pokladní paní Pavla Bartošová, kronikářkou paní Růžena Teplá a členkami paní Blažena Kafková a paní Jindra Hlaváčková. Mnoho roků se o pokladnu klubu starala paní Hotmarová a o chod klubu paní Vorlická. Průměrný počet jeho členů se pohyboval kolem 120 a v tomto počtu převládaly ženy.

V období let 1993 - 2016 byla předsedkyní paní Marie Kopsová, pokladní paní Stanislava Nespěchalová, kronikářkou paní Hana Geršlová. Když se Doudleby staly městysem, tak Klub důchodců byl samosprávou u ÚM.

V roce 2017 nastaly dvě velké změny. Kluby důchodců v ČR se přejmenovaly na Kluby seniorů a náš Klub dostal nové prostory v domě č. 415, v bývalém internátě. Předsedkyní klubu byla zvolena Mgr. Jana Florianová, jednatelkou Vlasta Lacinová, pokladní Stáňa Nespěchalová,  webové stránky vede Hana Hašková. Vedení kroniky převzala Dana Mikulecká.

Klub má 69 členů.

V roce 2017 se stal náš klub členskou organizací RS ČR.

Radu seniorů České republiky, založilo dne 31.května 2005 12 členských organizací sjednoceného důchodcovského hnutí s cca půlmiliónovou členskou základnou. Během následných let vstoupily do Rady seniorů ČR další. V tomto roce je Rada seniorů ČR konfederací 21 organizací s celostátní působností, 16 organizací s regionální působností, 213 klubů seniorů a 24 Městských Rad seniorů.

V 6 kronikách je doložena pestrá klubová činnost (schůzky, besedy, poznávací zájezdy, návštěvy divadel, oslavy narozenin, výroční schůze) a je dokumentována obrazovým materiálem.

Rok 2020

Klub seniorů byl zapsán u Krajského soudu v Hradci Králové jako Spolek Klub seniorů Doudleby nad Orlicí, z. s., zastoupený Mgr. Janou Florianovou, předsedkyní výboru. 1, 10. 2020 byly Spolku předány nové prostory v Dukelské ulici 68, budova Úřadu městyse.

Členky výboru jsou: jednatelka Vlasta Lacinová, účetní Olga Pařízková, webové stránky Hana Hašková, členka Eva Buriancová

Základní činností jsou pravidelné schůzky důchodců v klubové místnosti každé úterý a čtvrtek.       V červenci a v srpnu mají členové většinou prázdniny.

Aby vše fungovalo správně, tak jsou v klubu pravidelné služby, které se starají o pořádek, mytí nádobí, úklid. Za tuto organizaci odpovídá Anna Mazurová, Eva Buriancová, Eva Boháčová, Dana Mikulecká. Hlavní hybnou silou je pokladní Klubu Stáňa Nespěchalová, která se stará nejen o finance, ale o zajišťování řady věcí v klubu. Průměrná účast na těchto setkáních je 20 členů. A tato účast nám potvrzuje, že naši senioři na společná setkávání chodí rádi.

Některá naše setkání jsou slavnostnější. Připomínáme různé svátky podle kalendáře (Den matek, Velikonoce, Mikuláše, Vánoce, Silvestra, Nový rok) a kulaté narozeniny. Každé čtvrtletí při oslavách narozenin hrály na kytary a zpívaly písničky z babiččiny krabičky paní Vlasta Lacinová a paní Zdena Ptáčková, za což jim patří náš velký dík.

Bilancováni roční činnosti je prováděno na výroční členské schůzi, na které nechybí zástupci okolních Klubů, pracovníci Úřadu městyse - zpravidla pan starosta. Při přátelském posezení se vyměňují zkušenosti z vedení a práce jednotlivých klubů. Jako další pozvaní hosté přišli mezi nás také zástupci místních hasičů, jejich velitel pan Ota Kopsa a kronikář městyse pan docent Jan Kaplan, kteří průběh výroční schůze zdokumentovali záběry videokamer. K dobré pohodě přispívá kulturní program a drobné pohoštění. Mnoho let nám hrála na slavnostních schůzích k tanci a poslechu kapela pana Šedivého z Černíkovic, potom je vystřídalo "Studio MIX Libchavy".

Během všech roků činnosti jsou častá cestopisná promítání, různé přednášky, besedy, semináře, výstavy. Nejžádanější a také velice oblíbené jsou zájezdy do různých končin naší vlasti i když někteří starší členové mají různé zdravotní problémy. Je obdivuhodné, jak naši senioři dovedou smysluplně prožívat podzim svého života, mají trvalý zájem nejen o život a dění v naší obci, ale i v celé naší společnosti. Chceme touto cestou poděkovat OÚ, později ÜM, za finanční příspěvek i celkovou podporu, za vstřícnou spolupráci s ředitelstvím ZŠ, žákům a učitelům, kuchařkám školní jídelny, dále dětem a učitelkám mateřské školy a žákům základní školy za jejich hezká a hodnotná vystoupení. Dík patří také p. doc. Janu Kaplanovi, CSc., kronikáři Doudleb n. O.

Za dobu trvání klubu je třeba ocenit a poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli a podílejí na činnosti klubu, všem protagonistům besed a přednášek, organizátorům kulturních akcí i obětavým členkám, které pečují o pořádek, pohoštění a pohodu v klubu.

Uvědomujeme si, že i stáří je zákon přírody, které se nedá změnit a patří ke koloběhu života a že náš klub přispívá k jeho naplnění. Můžeme se scházet v našem klubu a prožívat společně hezké a příjemné chvíle mezi přáteli - seniory. Jsme rádi, že není nikdo osamocen. A o to Klub důchodců mnoho let usiluje a věříme, že se mu to daří.


Nová klubovna

od 1. 10. 2020 máme novou klubovnu v budově úřadu Městyse na adrese: Dukelská 68,                      517 42 Doudleby nad Orlicí

Informace o KS:

předsedkyně Spolku Klub seniorů v Doudlebách n. O.    je p. Mgr. Jana Florianová

email: florianova.j@seznam.cz

telefon 775851788

více v kontaktech.
Správce stránek:   

 Hana Hašková


Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky